Please”Forget yourself”

Please”Forget yourself”

When you forget yourself in meetings you are entirely focused in the other one. You meet the other one where they are instead of just being there.

We all know the analogy about the tip of the iceberg. You either choose to observe just the tip of the iceberg or the whole of it. So when, you meet people totally focused on them you will observe the whole of them.

It seems, unfortunaletly, to ber very hard! Why? We are so occupied with ourself so that we will miss a lot of information in the communication between us. As a matter of fact, science has shown that we consciously are able to recieve not more than 7 (+/- 2 ) signals per second by our five senses (see, hear, feel, smell and taste). Science has also shown that we unconsciously receive 2 million signals per second.

We cannot, not communicate!
That´s an axiom! We communicate all the time. Even when we try not. When you are not ”not there” for the other person, they will sense it consciously and unconsciously.

Both you and I have clear memories of meetings where the other one were totally taking our perspective. We call them good meetings. You both felt listen to! We all know that, and yet we forget. Why is it so important to ”be there”?

Because:

 • Information
  • you will miss a lot of interesting information, you will just receive and interpret a glimpse of the information
  • Information is filtered from your own interest and based on your needs and the way you interpret the world
 • Your world
  • The other one sense and feels that you are not interested in them
  • You block out the other one and assume that everyone thinks and interpret the way you interpret the world
  • You assume they have the same values as you do, without asking them
 • Perception
  • You assume that their strongest sense is the same as you.
   • Maybe you have great eyes and you see information as pictures
   • Maybe they are colour blind but thet hear things you do not hear

Good communication leads to good relations! When you are in a relationsship, married etc, the other person have chosen to be with you and wants to be with you. Because they, most likely, are convinced that you understand them better than anyone else.

The answer is to be 100% focused in the meeting by ”forget yourself” it builds values and you both will grow! It is a magic formula. We call it: #PeopleMakePeopleGrow!

It builds values that are essential to us as human beings! It creates great values in the business you are attending to. Values that will transform into and shown as digits, results and values called money. So if you want success in relations, business and life?

Be sure to have meetings where you ”forget yourself”!

Annonser

Människan är drivkraften!

Människan är drivkraften!

Pengar och teknik är endast smörjmedel inget annat! De är medel som skapats för att låta den energi vi människor ger löpa i de organisationer vi väljer att vara i. Organisationer som VI som människor skapar i syfte att förverkliga de idéer och tankar vi har. Anledningen är att det vi vill förverkliga skall gå så friktionsfritt som möjligt. Lyckas vi inte, är det lätt att bristen på smörjmedel istället med lätthet dödar energi – och det finns inga proteser för en stukad passion.

Förvaltningen av dessa smörjmedel kommer därför att bli allt viktigare för att kunna frigöra energy och människors drivkraft.

I detta nya öppnare samhälle med ett ökat tempo och transparens som vi håller på att skapa behöver vi också fundera på de organisationsformer vi har, är dessa fortfarande är de bästa för att samla kraften hos oss individer? Det är så lätt att vi gör som vi alltid gjort för att kunna kontrollera och skapa struktur istället för att tänka annorlunda.

För att inte skapa en allt för snabb förändringar i den omvärld vi lever i, krävs att vi är långsiktiga och uthålliga, samt att vi tar oss tid att skapa värdefulla möten som ger energi och tydliggör vår gemensamma önskvärda framtid. Så att vi människor kan skapa långsiktig lönsamhet.

#PeopleMakePeopleGrow

Empowerment … för att skapa en önskvärd framtid.

Empowerment … för att skapa en önskvärd framtid.

Jag har vid flera tillfällen på senare tid noterat att det skrivs att strategiarbete är ute. Att framgångsrika företagare arbetar utan strategi med stor framgång. Naturligtvis finns här utrymme för missförstånd, då vi i dagens mycket snabba informationsflöde kanske inte unnar oss att läsa hela artikeln, alternativt att jag med min betydelse av ordet strategi inte håller med.

För mig betyder ordet strategi mål och delmål som jag vill uppnå mellan år 2-5 från nu. Alltså en önskad bild av framtiden. Om jag har den någorlunda tydlig och enkel, så kommer min enkla hjärna att hjälpa mig när jag står i en beslut- eller prioriteringssituation att välja något som leder i riktning mot mitt mål. Men, det betyder att målen och delmålen måste vara tydliga och enkla.

Om vi dessutom, utifrån denna önskade framtid, baxade fram ur dessa mål och delmål vad vi behöver göra inom de närmaste 12 månaderna för att vara påväg dit…

Tänk om alla i en organisation/företag hade samma bild? Att alla vet och förstår önskat läge i framtiden, och att alla tog beslut och prioriterade sin vardag utifrån detta? Att vi dessutom vet vad min del är i vår utveckling framåt, ökar förutsättningen för att fler ska känna sig delaktiga. Och, kanske, skulle vara villiga att ta en smula ytterligare ansvar

För mig är detta att arbeta med strategi, för att om jag kan ge mina medarbetare beslutskraft så kommer deras beslut och prioriteringar att leda i företagets anda om strategin är enkel, tydlig och kommunicerad.

Och, jag är övertygad om att det finns ett värde i detta ännu ett tag framåt.