Låt er företagskultur skina igenom!

Låt er företagskultur skina igenom!

Att investera i er företagskultur….
Allt mer tyder på att företagskulturen och värdegrunden är det viktigaste i matchen om framtidens kunder och kompetens. Idag är vi inte beredda att göra avkall på för stor del av våra värderingar när vi går in i ett jobb eller en köpsituation. Om vi märker att det inte stämmer med oss själva blir vi ofta kortvariga. Kortvariga relationer innebär en kostnad för verksamheten både genom bristande engagemang, bortfall, nyrekrytering osv. Som företagare kan man nästan säga att det rör sig om en halv miljons kostnad för varje felrekrytering. Och stannar vi för länge i en ej passande jobbsituation kan vi dessutom hamna i sjukskrivning och kanske utbrändhet. Och att tappa kundrelationer kan ju vara förödande.

Låt era värderingar skina igenom! 
Alla de där tillsynes fluffiga frågorna om värdegrund, kultur och värderingar kommer göra skillnaden både internt och externt. Så dessa behöver vi göra verkliga, vi behöver analysera dem i varje steg ni gör i verksamheten, i nya förvärv, i ledarskapet, i nyrekrytering, hur:et i era principer och rutiner, hur våra kunder upplever oss? MAO Låt dem synas! Det är här skillnaden ligger mellan företag, vi kan göra samma sak som många andra, men skillnaden ligger HUR vi gör det.

Skillnaden ligger i hur:et 
Vi är ofta duktiga att prata om VAD vi gör eller ska göra, men inte alltid lika mycket fokus på att berätta hur. Hur kan ibland få spela mindre roll om vi vet att resultat nås, och det behöver inte vara mindre bra utan t.o.m. kan det vara där skillnaden ligger. Det viktiga blir att ta reda på HUR de som lyckas gör och försöka hitta nyckelfaktorerna i det bra resultatet.

För ”Vi gör inte affärer med företag, vi gör affärer mellan människor” och att då inte veta vilka framgångsrika faktorerna är, de vi faktiskt gör, kan göra att en människas bortfall skiner igenom internt och externt. Kanske ett bortfall stort nog för att verksamhetens varaktiga framgång ska sättas på spel.

Så odla och vårda kulturen och låt den skina igenom. Och glöm inte – kulturen lever vidare i människorna..och #PeopleMakePeopleGrow

Annonser

Perspektiv och möten är bränslet i min utveckling

Perspektiv och möten är bränslet i min utveckling

Tillbaka efter sommaren och en stunds reflektion brukar jag börja hösten med att boka in ”the essensials” i kalendern – och vad är det för mig? Jo, för mig handlar det om att fylla på mig själv med ny kunskap, höra andras tankar, att se och analysera det som vi kan ana i framtiden, att inspireras, möta spännande människor och skapa mig själv de arenorna jag behöver för att fortsätta att utvecklas.

För det är det viktigaste för mig – att aldrig sluta utvecklas! Lyx… tänker jag själv när jag bokar in mig och skriver in dessa datum i kalendern – ja absolut för en extrovert människa som jag är det verkligen det. Eller egentligen nödvändig lyx. För en annan kanske det är det man undviker eller lägger på ”om jag har tid” kontot?

I höst fylls min almanacka med framtidsföredrag med gamla finansministern, Inredningsinspiration ”the personal me”, Dialoger kring utveckling av verksamheter i en digitaliserad värld, En perspektivresa till Korea – ett land i framkant, ett föredrag om storytellingens magi, Stora Näringslivsdagen med föreläsare som är entreprenörer, politiska kommentatorer, retorikexperter , Kulturföredrag om engagerade människor mm. Plus en massa spännande dagar och möten tillsammans med kunder som vill utveckla sina människor och verksamheter.

Att möta andra människor, ledare och verksamheter och höra deras utmaningar, funderingar, bilder och tankar är det som gör att jag får bränsle till mina tankar, och påminner mig om hur viktigt det är att inse att vi alla tänker olika och har olika angreppssätt till de utmaningar vi ställs inför. Och att det är just dessa som gör att våra arenor kan blir större!

Därför tror jag också att det är så viktigt att unna oss själva stunder för reflektion och eftertanke, möten med nya människor, sätta oss själva i nya situationer, nya sammanhang. Utan det så dör vår egen utveckling och vår egen iver att upptäcka ännu mer tynar sakta bort.

Ibland behöver vi söka perspektiv längre ifrån oss för att skapa de stora målen, att utmana vårt ”nu” och kanske se in i framtiden för en stund, och ibland så behöver vi perspektiv längst vägen som vi kan plocka in och förstärka och värdera i vår resa framåt….

Så för er som vet att almanackan snabbt fylls med ”måsten” efter semestern – gör som jag börja med de viktigaste för DIN utveckling och välbefinnande!

#PeopleMakePeopleGrow 

Finns det tid för ”förutsättningslösa” möten?

Finns det tid för ”förutsättningslösa” möten?

För några veckor sedan var jag och en kollega inbjudna till ett sk. ”förutsättningslöst möte” hos en möjlig kund till oss. Mötet var bokat flera månader i förväg och på vägen dit pratade vi om vad målet med mötet skulle vara för oss….och insåg då att vi inte delat vår bild av varken syfte el inriktning på mötet med kunden – vilket så ofta händer… vi tror att vi vet och vi har båda skaffat oss en bild av vad det skulle kunna vara, men inte stämt av det med kunden.

En fråga som kommer upp på vägen är; ska vi prata i 30 min el. ska vi be dem prata? Vilket ger det mest värdefulla mötet? För visst är det ju större sannolikhet att om jag lyssnar istället för att prata, så lär jag mig något nytt, får med mig mer kunskap och information om deras behov hem. Så kallat aktivt lyssnande. Det JAG ska säga vet jag ju redan….men vad DE säger vet jag ju inte! Men samtidigt vill ju de veta vilka vi är, vad vi kan, hur vi pratar osv……klurigt när det är så kort tidJ

Vi kom i alla fall fram till att målet var att lyssna mycket på dem… Det gjorde vi och matchade ihop det vi kan stötta med utifrån det vi hörde….. vi visade inte en enda bild av de 40 powerpoints bilder som förberetts, vi ritade, lyssnade och pratade bara.

Det som jag reflekterade över efter var just det att det blir allt viktigare för mig att kommunicera syfte och mål med alla mina möten, och att stämma av detta innan. Så att båda /alla kommer förberedda och med samsyn om vad det ska leda till. Och sen självklart kunna anpassa sig till den andra människan, situationen och stämningen som finns i rummet när man kommer dit.

För är det inte tankens makt som styr mycket av våra beteenden och hur det blir? Min kollega brukar säga ” Vi lurar oss själva varje dag genom det sätt vi pratar till oss”

SÅ; Om vi säger till oss själva att det är ”förutsättningslöst” så kanske det är just det det blir? Vad kan hända om vi säger till oss själva….det här mötet är starten på en spännande relation/utveckling/affär?