Låt er företagskultur skina igenom!

Låt er företagskultur skina igenom!

Att investera i er företagskultur….
Allt mer tyder på att företagskulturen och värdegrunden är det viktigaste i matchen om framtidens kunder och kompetens. Idag är vi inte beredda att göra avkall på för stor del av våra värderingar när vi går in i ett jobb eller en köpsituation. Om vi märker att det inte stämmer med oss själva blir vi ofta kortvariga. Kortvariga relationer innebär en kostnad för verksamheten både genom bristande engagemang, bortfall, nyrekrytering osv. Som företagare kan man nästan säga att det rör sig om en halv miljons kostnad för varje felrekrytering. Och stannar vi för länge i en ej passande jobbsituation kan vi dessutom hamna i sjukskrivning och kanske utbrändhet. Och att tappa kundrelationer kan ju vara förödande.

Låt era värderingar skina igenom! 
Alla de där tillsynes fluffiga frågorna om värdegrund, kultur och värderingar kommer göra skillnaden både internt och externt. Så dessa behöver vi göra verkliga, vi behöver analysera dem i varje steg ni gör i verksamheten, i nya förvärv, i ledarskapet, i nyrekrytering, hur:et i era principer och rutiner, hur våra kunder upplever oss? MAO Låt dem synas! Det är här skillnaden ligger mellan företag, vi kan göra samma sak som många andra, men skillnaden ligger HUR vi gör det.

Skillnaden ligger i hur:et 
Vi är ofta duktiga att prata om VAD vi gör eller ska göra, men inte alltid lika mycket fokus på att berätta hur. Hur kan ibland få spela mindre roll om vi vet att resultat nås, och det behöver inte vara mindre bra utan t.o.m. kan det vara där skillnaden ligger. Det viktiga blir att ta reda på HUR de som lyckas gör och försöka hitta nyckelfaktorerna i det bra resultatet.

För ”Vi gör inte affärer med företag, vi gör affärer mellan människor” och att då inte veta vilka framgångsrika faktorerna är, de vi faktiskt gör, kan göra att en människas bortfall skiner igenom internt och externt. Kanske ett bortfall stort nog för att verksamhetens varaktiga framgång ska sättas på spel.

Så odla och vårda kulturen och låt den skina igenom. Och glöm inte – kulturen lever vidare i människorna..och #PeopleMakePeopleGrow

Annonser

Med passion i olika projekt, det är lustfyllt!

Med passion i olika projekt, det är lustfyllt!

Projekt och passioner kommer och går!
Digitaliseringen har skapat möjligheter som har förändrat vårt sätt att se på arbete, projekt och vad vi brinner för. Det är mycket enklare att byta ”kanal”/intresse eftersom möjligheterna ökat med teknikens hjälp. Att flytta till arbetet är inte alltid nödvändigt längre. Att vara med andra är inte samma sak som att nödvändigtvis sitta vid samma bord.

Vilken passion har du?
Sättet vi ser på våra liv är inte heller en process av skola, universitet och skaffa sig jobbet som man har under lång tid framöver. Man ser livet mer som en rad av olika saker man brinner för just nu. Vilken passionen du och jag har just nu och inte nödvändigtvis för hela livet nu och framåt? Det är trend där man kanske inte söker den stora meningen och passionen i livet. För om man inte hittar sin passion, har man inget liv som är värdefullt då? Allt fler frågar sig snarare vilken är passionen jag har just nu?

Vi har snarare en passion för projektet eller det man är i just nu. Det är samma sak som att ha ett mål men bryta ner det i delmål. Annars kanske man aldrig får uppleva glädjen av att lyckas, att komma i mål?

Vilket projekt är du engagerad i?
Fler och fler engagerar sig i projekt som är mest intressanta just nu. Synen på ”fast anställning” är inte lika viktig. Ett jobb och arbete ses snarare som ett projekt man gör just nu. Att vara och blir anställd för lång tid, för trygghetens skull. Det kanske är och var en synsätt som den äldre generationen hade?

Flexibiliteten att jobba på distans och jobba tillsammans?
Digitaliseringen och tekniken gör det möjligt att jobba där det bäst passar var och en, just nu. Inte alla uppgifter är så men många uppgifter/arbeten/projekt kan och kommer utvecklas åt det hållet. Styrkan hos svenska bolag är att vi tidigt automatiserade tillverkning. Det gör att det krävas mindre och mindre personal på samma plats. Utvecklingen är dessutom redan här att merparten av alla företag är tjänsteorienterade. Det ökar möjligheten till flexibilitet att jobba där det passar oss. En möjlighet och också en utmaning eftersom vi som människor behöver träffas och se varandra. I grunden trivs vi i att vara tillsammans.

Utmaningen för verksamheter
Hur möter vi då utvecklingen rent verksamhetsmässigt och hur vi organiserar oss utifrån
– Digitaliseringens förändringskrafter
– Passionen i mitt liv just nu vs tanken att vi har en enda passion i livet?
– Passionen för projektet vs ”arbete många år på samma ställe”?
– Jobba där det passar tacka vare flexibiliteten i tekniken?

Nya former av arbetssätt, passioner och projekt sätter nya utmaningar för verksamheter.
Vi kan inte längre se oss som ”chef över någon”. Det ersätts med att förtjäna ledarskap. De som känner sig delaktiga och vill dela din passion/projekt är med, så länge de känner att det betyder något för dom.

Vi behöver bli ännu bättre på att ta varandras perspektiv för att förstå vilka drivkrafter vi har, var och en och tillsammans.

Har vi en samlad och överenskommen passion för samma sak?
Om ja, så vill vi, känner oss delaktiga. Vi delar samma passion för uppdraget/projektet just nu. När vi:
– vill
– förstår
– känner att vi kan
– känner oss bekräftade och har tillit
Då vill vi och tar vårt personliga ansvar fullt ut. Då upplever vi det lustfyllt och vi vill vara med och prestera.

Resultatorienterad fokus är ersatt av prestationsorienterat fokus. Ett fokus som dessutom kommer skapa ännu bättre resultat och värde. Inte för att vi jagar resultatet utanför att vi känner lust i prestationen.

#PeopleMakePeopleGrow