Värdet av värdegrunder

Värdet av värdegrunder

 

När vi tar beslut så fördelar sig detta på en objektiv del – pris/ prestanda, kvalitet, behovsuppfyllelse mm, och en subjektiv. Vad är det som styr den subjektiva, den så kallade maggropen? Massor av saker! Svårt att sätta tummen på, men ett område som definitivt är en del av det är vad jag som individ vill förknippas med. Prestige, status, miljöaspekter, politiska åsikter, vad mina vänner valt mm.

Den subjektiva delen står för en relativt stor del (som någon form av genomsnitt), så vad betyder det då? Ja, om du är på den köpande sidan gäller det att du vet vad ditt företags värdegrunder är, och hur ditt köp kan påverka hur ert företag uppfattas. Annars riskerar du att handla utifrån det du själv tycker.

Är ni på den säljande sidan – vad är det för värdegrunder ni förmedlar till er omvärld? Är ni tydliga och konsekventa? Vet ni att det ni står för, ert företags värdegrunder, är vad era önskade kunder vill förknippas med? Förmedlar era anställda ert företags värdegrunder eller sina personliga (som i värsta fall inte sammanfaller).

Det är inte sällan här vi får – och tappar affärer utan att riktigt förstår varför…

Annonser

Digitalization creates transformal changes! Do we change?

Digitalization creates transformal changes! Do we change?

We all talk about digitalization and how fast everything is changing. At the same time we all know that to change our human behaviors is as hard to change as if it is written in stone. If we combine these two parameters in a process (Digitalization & Our behaviors), what will most truly appear? The change is too fast and we are too rigid! The change is not evolutionary it is transformal! We will be lost if we are not prepared.

Educations transforms – The new university ”University of the people” scares the old ancient ones. The fee is free and at Harvard and Yale you have to pay a lot. If we combine that with internet.org facilities, WiFi delivered by drones in Africa we get a whole new world with educated people.

Services everywhere and ”and one company” evolve – as People-per-hour, who give you the service you need from anywhere or CoolCompany.com where and the person doesn´t need a company of it´s own to send invoices.

Financial transformation is here – HitFix started as a software gaming distribution platform. In March they started at digital bank. In Africa there are banks with no employees.

In Sweden and all over the worlds traditional banks are having problems. The news tells us that banks are investing stocks in military industries. Horrifying or are they just securing a good return of investment on a secure market? What happens when people don not want to support that?

Our Behaviors
What happens with us and organisations if we don´t adopt to change? We all have our behaviors, that we have adopted. How easy do you change them or do you stay saying ”It was better in the past”?

Culture
To change we need to feel secure. Therefore we need to cultivate the CULTURE based on our values. People and Organisations with strong values will more likely survive. They trust each other.

Co-Leaders
The mindset of ”Leader and employees” is a rigid way to believe that some have the answers in the rapid change. The mindset is dangerous to deal with rapid changes and is a fossil mindset. We need to build organisation where we all considers us as CO-LEADERS and take full personal responsibility to help each others.

Task
When the culture is strong and co-leadership exists, it is easier to keep focus on our task. A task that we question more or less every day to do the right thing in a changing world. We help each other to grow to be able to cope with the new redefined task, due to accelerating changes.

Create Value
Organisations do not deliver values, people in organisations do. When we believe in people and help each other, magic happens. Cause #PeopleMakePeopleGrow

That is our mindset at LOVAK and the way we help organisations to prepare for the changes to come. Because they will come, maybe tomorrow?

En av utmaningarna med digitalisering – hur håller vi oss anställningsbara?

En av utmaningarna med digitalisering – hur håller vi oss anställningsbara?

Digitalisering ett begrepp som det slängs med i tid och i otid. ”Vi måste
öka vår digitalisering för att bibehålla vår konkurrenskraft!” Vad menar vi?
Vad innebär det? Tja om man ska hårdra det en smula så skulle man kunna
sammanfatta det med att ha koll på vad som händer i omvärlden i fråga om
teknisk utveckling, konkurrenter, beteendeförändringar, marknad mm och
anpassa verksamheten till det. Nu är det väl så att just den ”digitala”
aspekten, utnyttjandet av nätet, datorer i alla storlekar och att marknaden
flyttas över till nya globala marknadsaktörer på nätet dominerar
förändringarna i omvärlden, därav begreppet.

Här har vi mogna företag en utmaning: åldersspridning! Fram till för bara
några år sedan så fanns en självklarhet att senioritet var starkt förknippat
med erfarenhet och stor kunskap. Ju fler år vi varit i arbete, ju mer har vi
lärt oss och får därmed större påverkan i våra företag. Det gäller inte
längre. Idag är det på väg att vara nästan det omvända. De som varit med
några år är inte uppvuxna i den nya tidens datormiljöer med spel, sociala
medier, datorer och nätets alla aspekter.

Det är häri den stora utmaningen ligger. För helt plötsligt så sitter
bolagets mest värdefulla kompetens hos de senast anställda! Vi ska alltså
både försöka säkerställa att våra ”äldre” hänger med och förstår för att
kunna bidra med sin erfarenhet, samtidigt som vi ska lyssna och lära av de
nypåstigna som kan hjälpa oss in i framtiden. Detta påverkar både vårt
ledarskap, vår organisation, hur vi kommunicerar – och – vilket ansvar var
och en av oss måste ta för att hålla oss anställningsbara….

#PeopleMakePeopleGrow