När du vill skapa en hållbar verksamhet med värdefulla resultat!

När du vill skapa en hållbar verksamhet med värdefulla resultat!

Kan vi analysera och gå på fakta för att se om verksamheten är hållbar med värdefulla resultat? Ja, vi är säkra på det! Men den siffran glömmer bort hur vi kommit dit och vad våra kunder köper, eller?

Allt är 100%, dessa kan man sen dela upp i VAD vi ska göra och HUR vi gör det. Det har setts och mätts att VAD är 10% och HUR är 90%…..

Utmaningen
Utmaningen ligger i att vi oftast bara mäter verksamheter via vedertagna metoder som resultaträkningar, BR och kassalikviditetsanalyser. Intäkter, Kostnader och Resultat som är periodiserade. Inkomster och Utgifter som är vårt kassaflöde över tid och säger om vi klarar eller går i KK. Balansräkningar som berättar om tillgångar, skulder, korta och långa kundfordringar, soliditet och leverantörsskulder.

Vad saknas?
Ingenstans i dessa står det HUR dessa siffror uppstått. När vi frågar våra kunder så säger faktan att de betalar fakturan mestadels utifrån HUR vi levererat leveransen. Vid en analys hos ett företag så framkom det via kundutväreringar att 82% av svaren var HUR företaget levererat VAD. Så på en faktura på 1 MSek så betalade mao kunderna 820 tkr för HUR leveransen skett och endast 180 tkr av vad de faktiskt beställt. Men i resultaträkningen stod det bara 1MSek i intäkt.

HUR innehöll …
Vid en ännu djupare analys av kundutvärderingen så framkom det att HUR innehöll kommentarer som dessa:
– Ni är enkla att ha att göra med
– Ni deltar aktivt och är engagerade
– Ni är proaktiva i sättet ni jobbar
– Ni tar ansvar för det ni lovar
– Ni förstår oss.

Så enkelhet, delaktighet, proaktivitet, ansvarstagande, ”ni förstår oss” är 820 tkr kunden betalar för egentligen.

Konsekvensen
En verksamhets framgång mäter vi i VAD men innehållet av vad vet vi egentligen inte vad det kommer ifrån. Så för att säkerställa en varaktig framgång för ett företag så bör vi fokusera mycket på HUR (de 90 %)! Eftersom en verksamhet i sig inte skapar något värde. Det är människorna i den och vad de stoppar in som är värdet.

#PeopleMakePeopleGrow
När vi väljer att: se och bekräfta varandra, hjälpa varandra att utvecklas, ge tillit för att få delaktigheten, hitta våra drivkrafter för engagemanget, har och lever en tydlig kultur i värdegrunderna, då vill oftast alla vara med och bidra. Då och endast då skapas de värdefulla värden för en varaktig framgång, som vi sen ser i resultaträkningen.

Annonser

Tänk om…..

Tänk om…..

Tänk om du skulle våga tänka om!?

Vad vi väljer att tro om oss själva och andra
Gamla sanningar har under alla år visat sig vara mer eller mindre sanna. Ibland har sanningar tom visat sig vara osanna. Jorden var inte platt. Solen snurrade inte runt jorden. Vi människor uppfann saker så vi kan nu flyga och det gick att springa 100 meter under 10 sekunder.

Vågar vi utmana oss själv eller är vi rädda?
När vi föds är vi fantastiskt nyfikna. EN nyfikenhet som vi provar oss fram med. Sen verkar vi stelna och bli mer rädda för att misslyckas. Och ibland verkar vi sätta upp en massa ”regler”, ”normer om hur vi ska göra” och annat… för att säkerställa att vi inte misslyckas.

Å samtidigt så vet vi logiskt att när vi lät oss nya saker eller ser dom på ett annat sätt så är det just ANNORLUNDA från tidigare. När vi kan det nya så är det den nya lagen som gäller. När vi konkret upplever att andra gör det man inte kan göra, så blir det den nya sanningen. Så hur ofta vill vi göra på ett bättre sätt för oss? Ett sätt som är annorlunda eller ”en nyare tanke”?

Drivkraften och modet att våga kolla upp och ”ifrågasätta” sig själv och valda sanningar kanske en av de viktigaste egenskaperna framåt. Inte bara en egenskap utan att man också gör det, vågar göra nytt.

Förändringar runt oss ändras snabbare
Vi vet att och det sägs att förändringstakten bara ökar. Vi kan välja att se det som stressande eller se det som ”kolla det gick det som jag trodde inte gick”. Det var kul! Hur väljer jag att se den nya sanningen nu?

Stress kanske inte är stressigt om vi väljer ett annat synsätt?
– Tron på andra istället för kontrollera andra kanske är mycket skönare och bättre för mig?Alla har förmågor som de inte har hittat ännu.
– Jag mår bra av när andra tror på mig så då tror jag på dem.
– Tillit vill jag ha, då ger jag det till andra
– Passionen i livet är viktigt för mig, då hjälper jag andra att hitta sin
– Kulturen att känna sig trygg är viktig för mig, då ger jag trgghet till andra.

När du väljer att se på förändringar som en möjlighet att lära dig nytt och må bra. Hur kul blir det då? Allt går fortare och förändras snabbare. Då finns det ju massor av möjligheter att utvecklas och jag kan samtidigt ge trygghet till andra i den utvecklingen.

Ge trygghet så får du det tillbaka!
Ge tillit så får du det tillbaka!
Ge passion så blir andra passionerade och du får passion tillbaka!
Ge mod och andra vågar också… och du får deras mod tillbaka!

Tänk om du skulle våga tänka om…..

Tänk om ….