När du vill skapa en hållbar verksamhet med värdefulla resultat!

När du vill skapa en hållbar verksamhet med värdefulla resultat!

Kan vi analysera och gå på fakta för att se om verksamheten är hållbar med värdefulla resultat? Ja, vi är säkra på det! Men den siffran glömmer bort hur vi kommit dit och vad våra kunder köper, eller?

Allt är 100%, dessa kan man sen dela upp i VAD vi ska göra och HUR vi gör det. Det har setts och mätts att VAD är 10% och HUR är 90%…..

Utmaningen
Utmaningen ligger i att vi oftast bara mäter verksamheter via vedertagna metoder som resultaträkningar, BR och kassalikviditetsanalyser. Intäkter, Kostnader och Resultat som är periodiserade. Inkomster och Utgifter som är vårt kassaflöde över tid och säger om vi klarar eller går i KK. Balansräkningar som berättar om tillgångar, skulder, korta och långa kundfordringar, soliditet och leverantörsskulder.

Vad saknas?
Ingenstans i dessa står det HUR dessa siffror uppstått. När vi frågar våra kunder så säger faktan att de betalar fakturan mestadels utifrån HUR vi levererat leveransen. Vid en analys hos ett företag så framkom det via kundutväreringar att 82% av svaren var HUR företaget levererat VAD. Så på en faktura på 1 MSek så betalade mao kunderna 820 tkr för HUR leveransen skett och endast 180 tkr av vad de faktiskt beställt. Men i resultaträkningen stod det bara 1MSek i intäkt.

HUR innehöll …
Vid en ännu djupare analys av kundutvärderingen så framkom det att HUR innehöll kommentarer som dessa:
– Ni är enkla att ha att göra med
– Ni deltar aktivt och är engagerade
– Ni är proaktiva i sättet ni jobbar
– Ni tar ansvar för det ni lovar
– Ni förstår oss.

Så enkelhet, delaktighet, proaktivitet, ansvarstagande, ”ni förstår oss” är 820 tkr kunden betalar för egentligen.

Konsekvensen
En verksamhets framgång mäter vi i VAD men innehållet av vad vet vi egentligen inte vad det kommer ifrån. Så för att säkerställa en varaktig framgång för ett företag så bör vi fokusera mycket på HUR (de 90 %)! Eftersom en verksamhet i sig inte skapar något värde. Det är människorna i den och vad de stoppar in som är värdet.

#PeopleMakePeopleGrow
När vi väljer att: se och bekräfta varandra, hjälpa varandra att utvecklas, ge tillit för att få delaktigheten, hitta våra drivkrafter för engagemanget, har och lever en tydlig kultur i värdegrunderna, då vill oftast alla vara med och bidra. Då och endast då skapas de värdefulla värden för en varaktig framgång, som vi sen ser i resultaträkningen.

Annonser

Tänk om…..

Tänk om…..

Tänk om du skulle våga tänka om!?

Vad vi väljer att tro om oss själva och andra
Gamla sanningar har under alla år visat sig vara mer eller mindre sanna. Ibland har sanningar tom visat sig vara osanna. Jorden var inte platt. Solen snurrade inte runt jorden. Vi människor uppfann saker så vi kan nu flyga och det gick att springa 100 meter under 10 sekunder.

Vågar vi utmana oss själv eller är vi rädda?
När vi föds är vi fantastiskt nyfikna. EN nyfikenhet som vi provar oss fram med. Sen verkar vi stelna och bli mer rädda för att misslyckas. Och ibland verkar vi sätta upp en massa ”regler”, ”normer om hur vi ska göra” och annat… för att säkerställa att vi inte misslyckas.

Å samtidigt så vet vi logiskt att när vi lät oss nya saker eller ser dom på ett annat sätt så är det just ANNORLUNDA från tidigare. När vi kan det nya så är det den nya lagen som gäller. När vi konkret upplever att andra gör det man inte kan göra, så blir det den nya sanningen. Så hur ofta vill vi göra på ett bättre sätt för oss? Ett sätt som är annorlunda eller ”en nyare tanke”?

Drivkraften och modet att våga kolla upp och ”ifrågasätta” sig själv och valda sanningar kanske en av de viktigaste egenskaperna framåt. Inte bara en egenskap utan att man också gör det, vågar göra nytt.

Förändringar runt oss ändras snabbare
Vi vet att och det sägs att förändringstakten bara ökar. Vi kan välja att se det som stressande eller se det som ”kolla det gick det som jag trodde inte gick”. Det var kul! Hur väljer jag att se den nya sanningen nu?

Stress kanske inte är stressigt om vi väljer ett annat synsätt?
– Tron på andra istället för kontrollera andra kanske är mycket skönare och bättre för mig?Alla har förmågor som de inte har hittat ännu.
– Jag mår bra av när andra tror på mig så då tror jag på dem.
– Tillit vill jag ha, då ger jag det till andra
– Passionen i livet är viktigt för mig, då hjälper jag andra att hitta sin
– Kulturen att känna sig trygg är viktig för mig, då ger jag trgghet till andra.

När du väljer att se på förändringar som en möjlighet att lära dig nytt och må bra. Hur kul blir det då? Allt går fortare och förändras snabbare. Då finns det ju massor av möjligheter att utvecklas och jag kan samtidigt ge trygghet till andra i den utvecklingen.

Ge trygghet så får du det tillbaka!
Ge tillit så får du det tillbaka!
Ge passion så blir andra passionerade och du får passion tillbaka!
Ge mod och andra vågar också… och du får deras mod tillbaka!

Tänk om du skulle våga tänka om…..

Tänk om ….

Are you an Actor or yourself in your leadership?

Are you an Actor or yourself in your leadership?

Do we complicate things too much sometimes?
Do we complicate too much how a leader should act and behave? Maybe we sometimes say that leadership is complicated and hard? But what do we really mean by that to ourself and others?

Is it a role that can be acted?
Maybe we believe that to be a leader is to act in a role? Well, isn´t that a profession in itself? It is called acting and performed by actors.
Maybe we have too many leaders acting as an actor? That may be easier because you take some kind of a privilegie to set yourself outside of the role. You think that it is a profession and you don´t have to participate? Is that even possible?

Maybe we sometimes
– Feels somewhat unsecure how to do and behave as a leader?
– Believe that it is a role to play to be a good leader?
– Puts on an armor not to be reached?
– Has the attitude that feelings belongs at home not at work?
– Believe that leadership is just for the ones that has a formal role as a leader?
– That it is the leaders in the leading management groups that should lead the others?
– Believe that a leadership course is all that is needed?
– Believe that if I will help others to change everything will work out well.
– But I don´t need to change myself?
– Believe that to change is more or less easy?

Usually and always
If we simply the way we look upon issues, things and situations , it will work out well and what needs to be done becomes more clear.
When we realize that leadership is in ourselves. The way we feel and are comfortable how we lead ourselves in our own life. When we feel good about it, others seem to like the way we behave too.

It gets even easier to develop my own leadership when we ask for help. People wants to help you!

Why not reflect upon
What do you do when ”you are yourself”? And you get the feedback that others sees, hears and feels that too.

It is hard to be someone else and nothing anyone will recommend, right?
Do you at work act as an actor or do you not, in the role you have?
Do you believe and see proofs within yourself that you are more altruistic in your behaviors than egoistic?

If you are more altruistic, others like to be around you and together with you. Why? Because they see, hear and feel that you care about them. They feel seen and confirmed.
Are you transparent and share information, ideas and knowledge that others can contribute from? Do you GIVE just to GIVE without expecting to get?
If you do, others will give to you and you will be pleased and surprised too.

Do you think that you and some others knows what is best? Do you also know that you are one of 6 billion others? What happens if they have the same opinion as you do? Maybe you instead believe that the truth is relative and the best truth is to share, discuss and have a dialogue?

So, If you ask yourself.
What behaviors do you have and are they coherent with what you are thinking and feeling. What answers do you get and proofs to yourself?

#PeopleMakePeopleGrow

What is your story in your life?

What is your story in your life?

 

Your story is the right story for you, right now
Maybe you agree with me when I say that your story in your life is the right story for you, right now. But maybe you sometimes feel like you need a better story?
But maybe you do not know how you can change it. It feels more or less impossible to change it?

Well, It all depends what you believe in.

I had a story and then another one
When I look upon my life I know realize that I have had different stories. My initial story does not exist anymore. Sometimes they changed a little bit and sometimes the story that I started with was totally different than the one to come. When they changed they all changed due to what I believed in. In fact I live another lifestory now than the one I believed was my story to come.

My stories have changed for different reasons. But before they changed I was often totally convinced that they couldn´t change. Do you also have had that experience?

My stories and their scripts
My different stories have had different scripts. What they all have in common is that they are based on what I believed in, in exact that situation at specific time.
Sometimes I was so eager to try that I troed because I really wanted to try, although I was not convinced that I could manage the challenge I tried to reach. But I did, and my belief was changed. I was proven wrong and succeeded.

The believes of what I am capable of have changed over the years. My bottom ground values are the same but I haven´t before understood how much they meant to me. By trying, trying, trying and trying I have conquered my doubts, fears and also reached my goals and dreams.
I know believe in this story
Too many times I have proven wrong, that I can do much more than I believed in before I tried it. It has happened so many times that I now know that what I am capable of is all in my mind. I also know that it is the same for anyone else.
What is your story you want to tell yourself? Your own story, your organisation, your company, etc etc.

Our misson is that we want to help you
All of us have had this experience to develop and brake our preconditioned truths about what we were capable of. You know that you have had those experiences too.

If you feel that you want
So if you feel that you are longing for another story in your life! We are here to help you find your story of your life. Our experiences may give you new perspectives, new believes to change your story in your life, your organisation, your company etc etc.
Our mission is to help you to live the story that you dream of. The good thing is that obstacles can be altered, believes can be changed, if you want to. Do you? Please let´s get in touch.

#PeopleMakePeopleGrow

Ubiquitous and Disruptive Changes requires Upgrade of our Heads

Ubiquitous and Disruptive Changes requires Upgrade of our Heads

The truth that is an axiom – the disruptive changes is here

We all talk about it. The disruptive and accelerating changes in the world. We don´t know of tomorrow BUT is there away to see and measure if we are prepared for what ever change to come?

The only two things we do know is of today and that we don´t know of tomorrow.
So what if we could make a check of if we are prepared enough for tomorrow?
What if NOKIA could have checked there preparness, before the iPhone arrived?
What if the oli industry could have forseen the speed of electrical cars?
What if countris and companies could be Upgraded today for tomorrow?
Yes, we believe there is a method. We have set up a model and method to figure it out.

Measure your prepareness
You can measure your own and your ogranizations preparness. It is your own reflection upon some statements. You can use it yourself and within your organozation. A method that you check if you feel upgraded in your head or not for tomorrow. The model and method is simple with some statements that you set the grade of your own opinion about you or your organization. It gives you a clue whether or not you are prepared and upgraded.

The spectrum gives you clues
The result is presented in colours as a colourful rainbow where the degree of upgraded for tomorrow is shown in colourfullness and level of different colours.
The spectrum gives you a clue what to work with to upgrade yourself.
The model show results concerning i.e. : power, fear, structure, empowerment, trust , culture and passion.

Different levels
The method can be used for both invidiuals as for companies or countries. The result is presented in the same way.

Be Upgraded, be prepared for tomorrow!

Från passiva till aktiva – tankar kring digitaliseringen.

Från passiva till aktiva – tankar kring digitaliseringen.

Gamla sanningar blir nya

Allt går så fort nuförtiden. Vi känner inte att vi hinner med. Kan den känslan också bero på att vi är i en uppgradering av oss själva i den förändring som sker, och att förändringar gör ont och gör oss förvirrade? Nya beteenden ska ersätta gamla invanda. Frågan är bara om vi vill, för hjärnan den är formbar till nya saker hela tiden.

Vilken sanning väljer du?
Vad händer med oss som människor i den snabba omvandling som digitaliseringen ger möjlighet till?

Ja, Vi behöver inte längre vara passiva lyssnare på en historia som berättas via TV eller radio. Eller ännu längre tillbaka när det var ”den äldstes” eller ”den lärdes” sanning som gällde. Vi kanske ändå väljer den vägen fortfarande, det är upp till oss själva. Men om normen hos alla inte är så, vad händer då?

Vi påverkar oss och andra
Tidigare fick vi sanning via få till många, via TV, radio eller i kyrkan. Nu kan vi välja att bli skapare och regissörer av informationen själva. Vi skapar vår information (Intagram, Facebook, LinkedIn etc) och styr hur vi vill informera om våra liv, och påverkar samtidigt även andras.

Frågan är kanske?
– HUR vi väljer att tolka den information som kommer från andra? Är det sanningen eller hur väljer vi att tolka den?
– HUR vi väljer att vara passiva och kanske väntar på politikernas vilja och ”goda råd” eller ”chefen har inte sagt vad jag ska göra”?
– OM vi ser oss som anställd eller att vi väljer att göra det tillsammans i medledarskap mot visionen/målet?
– HUR de som inte gillar det som händer agerar? 
De som känner att de tappar kontrollen och anser sig veta ”bäst”? Fler och fler diktaturformer dyker upp. Även på de ”högsta positionerna i världen”.
– HUR digitaliseringen har gett oss möjlighet att gå från att ”lita på information och sanning som passiv” till att skapa informationen, regissera och möjlighet att påverka andra.

FRÅN att få veta sanningen som passiv, TILL att vara aktiv och svara på frågan jag VILL och jag tar ANSVAR!?

#PeopleMakePeopleGrow

Att utveckla varandra- feedback på beteenden eller egenskaper?

Att utveckla varandra- feedback på beteenden eller egenskaper?

Feedback stärker och utvecklar oss och varandra
Men är det alltid så att feedback verkligen gör det, utvecklar, mig och oss? Nja, det är inte nödvändigtvis så. Det beror på hur du väljer att ge den …om den kan stärka både personens självförtroende och självkänsla.

Feedback på egenskap
Om du mest fokuserar på att ge beröm för egenskaper du anser att personen har så stärker du dess tro om sig själv, dess självförtroende.
Och det är ju bra i sig, men om personen aldrig testar vad den tror på så får den aldrig något bevis på att det är sant. Alltså ingen upplevd känsla av att det är så.

Feedback på beteende
Feedback på egenskaper ger alltså självförtroende. Men kom ihåg att också ge feedback på personens beteenden, utifrån vad personen gör. Det är först då som vi får en känsla av hur vi uppfattar oss själva, en självkänsla.
I känslan kan vi återkoppla till oss själva hur det upplevdes. Vi får en egen feedback som fortsätter att utveckla oss vidare. Vi kanske tränar oss mot ett mål? Vi kanske testar oss fram för att uppnå något? Vägen är inte alltid rak men vi utgår från en riktig upplevelse och därmed kan vi också stärkas som person..

Om självförtroendet är högt och självkänslan låg
Det finns en risk att vi utifrån endast självförtroendet snabbt vill nå målet med det vi tror vi kan, men aldrig testat. Andra kanske har sagt att du har unika egenskaper som du väljer att tro på. Och varför skulle du inte göra det?

Ett exempel på när det kan bli jobbigt är; Du kanske står inför en Idol jury. Helt övertygad om att du kan sjunga för det har andra sagt och om och till dig. Men om du inte har känt på känslan av att kunna sjunga och fått oärlig feedback på ditt utförande/beteende. Då finns det en risk att om du får ett negativt besked så åker du rätt ner i källaren på grund av att du aldrig har upplevt en sådan motgång tidigare, och inte kunnat skapa dig en egen självkänsla.

Balansen mellan självförtroende och självkänsla
Man skulle kunna likna balansen mellan självförtroende och självkänsla som en boxdocka som gungar till men kommer upp igen där självförtroendet sitter högst upp i din hjärnan och självkänslan sitter i magen.
Ju oftare du testar, upplever och tränar ju mer stärks känslan i magen, den växer. Träningen är upprepning av saker som därmed ökar chansen att kunna det, för du upplever det på riktigt med dina känslor. Har du tränat riktigt mycket så har du upplevelser som är både bra och mindre bra.

Alla upplevelserna tillsammans skapar din totala självkänsla. Att tro på något försätter berg. Att träna på det kräver uthållighet. Är självkänslan stor så kommer du alltid upp igen. Men om du bara tror och inte vill eller känt på upplevelsen så är det svårare att gunga upp igen.

Ge varandra massor av feedback på beteenden, det utvecklar oss!
Ge det på beteenden hos den andre som du uppfattar. Det behöver inte vara den andres sanning, men det utvecklar. Det skapar mer självkänsla hos dig och den andre.

Fortsätt att tro på dig själv!
Kom ihåg att att stämma av, känna efter hur det känns på det du tror på. Gör det ofta så ökar sannolikheten att du når målet, dvs stäm av ditt självförtroende med din självkänsla. Träningen i självkänslan ger dig erfarenhet och stärker dig.

Det behöver inte alltid vara lätt, men vägen fram mot målet ger dig många roliga stunder, upplevelser och gör att du når det du tror på. Du går massor av erfarenheter och upplevelser. När du når målet så smakar det godare.

Våga vara uthållig i din tro och glöm inte #PeopleMakePeopleGrow