Ubiquitous and Disruptive Changes requires Upgrade of our Heads

Ubiquitous and Disruptive Changes requires Upgrade of our Heads

The truth that is an axiom – the disruptive changes is here

We all talk about it. The disruptive and accelerating changes in the world. We don´t know of tomorrow BUT is there away to see and measure if we are prepared for what ever change to come?

The only two things we do know is of today and that we don´t know of tomorrow.
So what if we could make a check of if we are prepared enough for tomorrow?
What if NOKIA could have checked there preparness, before the iPhone arrived?
What if the oli industry could have forseen the speed of electrical cars?
What if countris and companies could be Upgraded today for tomorrow?
Yes, we believe there is a method. We have set up a model and method to figure it out.

Measure your prepareness
You can measure your own and your ogranizations preparness. It is your own reflection upon some statements. You can use it yourself and within your organozation. A method that you check if you feel upgraded in your head or not for tomorrow. The model and method is simple with some statements that you set the grade of your own opinion about you or your organization. It gives you a clue whether or not you are prepared and upgraded.

The spectrum gives you clues
The result is presented in colours as a colourful rainbow where the degree of upgraded for tomorrow is shown in colourfullness and level of different colours.
The spectrum gives you a clue what to work with to upgrade yourself.
The model show results concerning i.e. : power, fear, structure, empowerment, trust , culture and passion.

Different levels
The method can be used for both invidiuals as for companies or countries. The result is presented in the same way.

Be Upgraded, be prepared for tomorrow!

Annonser

Från passiva till aktiva – tankar kring digitaliseringen.

Från passiva till aktiva – tankar kring digitaliseringen.

Gamla sanningar blir nya

Allt går så fort nuförtiden. Vi känner inte att vi hinner med. Kan den känslan också bero på att vi är i en uppgradering av oss själva i den förändring som sker, och att förändringar gör ont och gör oss förvirrade? Nya beteenden ska ersätta gamla invanda. Frågan är bara om vi vill, för hjärnan den är formbar till nya saker hela tiden.

Vilken sanning väljer du?
Vad händer med oss som människor i den snabba omvandling som digitaliseringen ger möjlighet till?

Ja, Vi behöver inte längre vara passiva lyssnare på en historia som berättas via TV eller radio. Eller ännu längre tillbaka när det var ”den äldstes” eller ”den lärdes” sanning som gällde. Vi kanske ändå väljer den vägen fortfarande, det är upp till oss själva. Men om normen hos alla inte är så, vad händer då?

Vi påverkar oss och andra
Tidigare fick vi sanning via få till många, via TV, radio eller i kyrkan. Nu kan vi välja att bli skapare och regissörer av informationen själva. Vi skapar vår information (Intagram, Facebook, LinkedIn etc) och styr hur vi vill informera om våra liv, och påverkar samtidigt även andras.

Frågan är kanske?
– HUR vi väljer att tolka den information som kommer från andra? Är det sanningen eller hur väljer vi att tolka den?
– HUR vi väljer att vara passiva och kanske väntar på politikernas vilja och ”goda råd” eller ”chefen har inte sagt vad jag ska göra”?
– OM vi ser oss som anställd eller att vi väljer att göra det tillsammans i medledarskap mot visionen/målet?
– HUR de som inte gillar det som händer agerar? 
De som känner att de tappar kontrollen och anser sig veta ”bäst”? Fler och fler diktaturformer dyker upp. Även på de ”högsta positionerna i världen”.
– HUR digitaliseringen har gett oss möjlighet att gå från att ”lita på information och sanning som passiv” till att skapa informationen, regissera och möjlighet att påverka andra.

FRÅN att få veta sanningen som passiv, TILL att vara aktiv och svara på frågan jag VILL och jag tar ANSVAR!?

#PeopleMakePeopleGrow